You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
1999 BBM: Pro Wrestling Collector Cards
(BBM)
NEW JAPAN PRO-WRESTLING
___ 1 - Tatsumi Fujinami
___ 2 -
___ 3 -
___ 4 - Junji Hirata
___ 5 -
___ 6 - Kengo Kimura
___ 7 - Osamu Kido
___ 8 - Kazuo Yamazaki
___ 9 - Manabu Nakanishi
___ 10 -
___ 11 - Osamu Nishimura
___ 12 -
___ 13 - Tadao Yasuda
___ 14 -
___ 15 - El Samurai
___ 16 - Kendo Kashin
___ 17 - Shinjiro Otani
___ 18 - Koji Kanemoto
___ 19 - Tatsuhito Takaiwa
___ 20 - Black Cat
___ 21 -
___ 22 -
___ 23 - Shinya Makabe
___ 24 - Masakazu Fukuda
___ 25 - Keiji Muto
___ 26 -
___ 27 - Hiro Saito
___ 28 -
___ 29 -
___ 30 -
___ 31 -
___ 32 - Tatsutoshi Goto
___ 33 - Michiyoshi Ohara
___ 34 -
___ 35 -
___ 36 - Dr. Wagner Jr.
FRONTIER MARTIAL-ARTS WRESTLING
___ 37 - Hayabusa
___ 38 - Masato Tanaka
___ 39 - Tetsuhiro Kuroda
___ 40 - Hisakatsu Oya
___ 41 - Hideka Hosaka
___ 42 - Ricky Fuji
___ 43 - Yoshinori Sasaki
___ 44 - Naohiko Yamazaki
___ 45 - Flying Kid Chihara
___ 46 - Kaori Nakayama
___ 47 - Emi Motokawa
___ 48 - Kodo Fuyuki
___ 49 - Jado
___ 50 - Gedo
___ 51 - Mr. Gannosuke
___ 52 - Yukihiro Kanemura
___ 53 - Koji Nakagawa
___ 54 - Hido
___ 55 - Super Leather
___ 56 - Armageddon 1
___ 57 - Armageddon 2
___ 58 - Kiyoshi Tamura
___ 59 - Yoshihisa Yamamoto
___ 60 -
___ 61 - Wataru Sakata
___ 62 - Masayuki Naruse
___ 63 - Hiromitsu Kanehara
___ 64 - Yasuhito Namekawa
___ 65 - Joop Kasteel
___ 66 - Valentijn Overeem
___ 67 - Volk Han
___ 68 - Ilioukhine Mikhail
___ 69 - Bitsadze Tariel
___ 70 - Lee Hasdell
___ 71 - Grom Zaza
___ 72 - Gilbert Yvle
___ 73 - Ryuki Ueyama
___ 74 - Genichiro Tenryu
___ 75 - Nobutaka Araya
___ 76 - Tomohiro Ishii
___ 77 -
___ 78 -
___ 79 - Jinsei Shinzaki
___ 80 -
___ 81 - Hanzo Nakajima
___ 82 - Beef Wellington
___ 83 -
___ 84 -
___ 85 -
___ 86 -
___ 87 - Perro Russo
___ 88 -
___ 89 -
___ 90 - Yoshiaki Yatsu
___ 91 - Ichiro Yaguchi
___ 92 - Masahiko Kochi
___ 93 - Arashi
___ 94 - Osamu Tachihikari
___ 95 -
___ 96 - Minoru Suzuki
___ 97 -
___ 98 - Yoshiki Takahashi
___ 99 -
___ 100 - Katsuomi Inagaki
___ 101 -
___ 102 - Kiuma Kunioku
___ 103 -
___ 104 - Takafumi Ito
___ 105 - Yuki Kondo
___ 106 - Daisuke Watanabe
___ 107 - Keiichiro Yamamiya
___ 108 - Kosei Kubota
___ 109 - Ikuhisa Minowa
___ 110 - Daisuke Ishii
___ 111 - Kengo Watanabe
___ 112 - Sanae Kinuta
___ 113 - Bas Rutten
___ 114 - Semmy Schilt
___ 115 - Leon Van Dijk
___ 116 - Jason Delucia
___ 117 - John Lobber
___ 118 -
___ 119 - Chris Lytle
___ 120 - Keizo Matsuda
___ 121 - Katsumi Hirano
___ 122 - Takashi Sato
___ 123 - The Great Takeru
___ 124 - Yuji Kito
___ 125 - Yoshiya Yamashita
___ 126 - Hiroki Araiwa
___ 127 - Takashi Uwano
___ 128 - Freddie Kruger
___ 129 - Maya
BIG JAPAN PRO-WRESTLING
___ 130 - Great Kojika
___ 131 - Ryuji Yamakawa
___ 132 - Tomoaki Honma
___ 133 - Yun Kasai
___ 134 -
___ 135 -
___ 136 -
___ 137 - Kamikaze
___ 138 -
___ 139 -
___ 140 - Minoru Fujita
___ 141 - Kiyoko Ichiki
___ 142 - Chihiro Nakano
___ 143 - Abdullah the Butcher
___ 144 - Mike Samples
___ 145 - Fantastic
BATTLARTS
___ 146 - Yuki Ishikawa
___ 147 - Katsumi Usuda
___ 148 - Daisuke Ikeda
___ 149 - Minoru Tanaka
___ 150 - Takeshi Ono
___ 151 - Alexander Otsuka
___ 152 - Muhammad Yone
___ 153 -
___ 154 - Damashii Okamoto
___ 155 - Ryuji Hijikata
___ 156 -
___ 157 - Carl Malenko
___ 158 - Sanshiro Takagi
___ 159 - Koichiro Kimura
___ 160 -
___ 161 - Magnum Tokyo
___ 162 -
___ 163 - Suwa
___ 164 -
___ 165 - Saito
___ 166 -
___ 167 - Yasushi Kanda
___ 168 -
___ 169 - Susumu Mochizuki
___ 170 - Kenichiro Arai
___ 171 - Stalker Ichikawa
___ 172 - Takashi Okamura
___ 173 - Taru
___ 174 - Chocoball Kobe
___ 175 -
___ 176 - Naoki Sano
___ 177 - Kazushi Sakuraba
___ 178 - Daijiro Matsui
___ 179 - Minoru Toyonaga
___ 180 -
___ 181 - Kazunari Murakami
___ 182 - Gerard Gordeau
___ 183 -
___ 184 -
___ 185 - Dick Togo
___ 186 - Naohiro Moshikawa
___ 187 - Masato Yakushiji
___ 188 - Masaru Seno
___ 189 - Yoshihito Sugamoto
___ 190 - Tsubasa
___ 191 - Super Demekin
___ 192 - Ultra Ace
___ 193 - Kuishinbo Kamen
___ 194 - Kaiju Zagaraus
___ 195 - Black Buffalo
___ 196 - Policeme~n
___ 197 - Yoshiaki Fujiwara
___ 198 - Ryuma Go
___ 199 -
___ 200 - Koki Kitahara
___ 201 - Ni Hao
___ 202 - Kendo Nagasaki
___ 203 - Yuichi Taniguchi
___ 204 - Masaaki Mochizuki
___ 205 - Masao Orihara
___ 206 - Tiger Mask
___ 207 - Atsushi Onita
___ 208 - Great Nita
___ 209 - Mr. Pogo
___ 210 - Shoji Nakamaki
___ 211 - Tatsuaki Nakano
___ 212 - Yoji Anjo
___ 213 - Kenichi Yamamoto
___ 214 - Mitsuhiro Matsunaga
___ 215 - Shigeo Okumura
___ 216 - Survival Tobita
___ 217 - Vergon
___ 218 - Yumiko Hotta
___ 219 - Manami Toyota
___ 220 - Zap 1 / Kaoru Ito
___ 221 - Zap T / Tomoko Watanabe
___ 222 - Kumiko Maekawa
___ 223 -
___ 224 -
___ 225 - Miho Wakizawa
___ 226 - Miyuki Fujii
___ 227 -
___ 228 - Little Frankie
___ 229 -
___ 230 - Dynamite Kansai
___ 231 - Devil Masami
___ 232 - Commando Bolshoi
___ 233 - Azumi Hyuga
___ 234 - Ran You - You
___ 235 - Carlos Amano
___ 236 - Kana Mizaki
___ 237 - Kayoko Haruyama
___ 238 - Masa Hashimoto
___ 239 - Acute Sae
___ 240 - Tsubasa Kuragaki
___ 241 - Rumi Kazama
___ 242 - Shinobu Kandori
___ 243 - Noriyo Tateno
___ 244 - Harley Saito
___ 245 - Eagle Sawai
___ 246 - Carol Midori
___ 247 - Mizuki Endo
___ 248 - Keiko Aono
___ 249 - Sayuri Okino
___ 250 - Miho Watabe
___ 251 - Aya Koyama
___ 252 - Chigusa Nagayo
___ 253 - Kaoru
___ 254 - Toshiyo Yamada
___ 255 - Meiko Satomura
___ 256 - Sonoko Kato
___ 257 - Toshie Uematsu
___ 258 - Makie Numao
___ 259 - Sugar Sato
___ 260 - Chikayo Nagashima
___ 261 - Sakura Hirota
J D‘ (BEAUTY ATHLETE)
___ 262 - Cooga
___ 263 -
___ 264 - Sachie Abe
___ 265 - Mequmi Abunutsa
___ 266 - Sumie Sakai
___ 267 - Obacchi Iizuka
___ 268 - Kazuki
___ 269 - Yuki Miyazaki
___ 270 - Hiroyo Muto
___ 271 - The Bloody
___ 272 - Yuki Morimatsu
___ 273 - Fang Suzuki
___ 274 -
___ 275 -
___ 276 - Chaparrita Asari
___ 277 - Yuka Hiina
___ 278 - Misae Genki
___ 279 - Yoshiko Amura
___ 280 - Saya Endo
___ 281 - Tanny Mouse
___ 282 - Yuka Nakamura
___ 283 - Mariko Yoshida
___ 284 - Mikiko Futagami
___ 285 -
___ 286 - Rie Tamada
___ 287 - Michiko Omukai
___ 288 - Yumi Fukawa
___ 289 - Akino
___ 290 - Ayako Hamada
___ 291 - Ai Fujita
___ 292 - Aja Kong
___ 293 - Tiger Dream
___ 294 - Gami Metal
___ 295 - Mary Apache
___ 296 -
___ 297 -
___ 298 - Mayumi Ozaki
___ 299 - Akira Hokuto
___ 300 - Mima Shimoda
___ 301 - Etsuko Mita
___ 302 - Takako Inoue
___ 303 - Shark Tsuchiya
___ 304 - Crusher Maedomari
___ 305 - Hiromi Yagi
___ 306 - Chikako Shiratori
___ 307 - Yuki Lee
___ 308 - Rie
___ 309 - Miss Mongol
WE ARE TEAM!
___ 310 - Team 200
___ 311 - Goto & Ohara
___ 312 - Tanaka & Kuroda
___ 313 -
___ 314 - Kyoko & Takako ‘99
___ 315 -
___ 316 -
___ 317 - The Cobra
___ 318 -
___ 319 - Killer Khan
___ 320 - Dump Matsumoto
___ 321 -
___ 322 - Riki Chosu
___ 323 - Crush Gals (1983/8/23)
___ 324 -
___ 325 - Mitsuhiro Matsunaga (1992/2/9)
___ 326 -
___ 327 - Yoshihisa Yamamoto (1995/4/20)
MEMORIES - WE NEVER FORGET YOU
___ 328 - Masa Saito
___ 329 - Kuniaki Kobayashi
___ 330 -
___ 331 - Yuji Yasuraoka
___ 332 - Yone Genjin
___ 333 -
___ 334 - Great Kabuki
___ 335 -
___ 336 - Hikari Fukuoka
___ 337 - Kurenai Yasha
___ 338 -
___ 339 - Emiko Kado
CHECKLISTS
___ 340 - Checklist 1 of 1
___ 341 - Checklist 1 of 2
___ 342 - Checklist 1 of 3
___ 343 - Checklist 1 of 4
___ 344 - Checklist 1 of 5
___ 345 - Checklist 1 of 6

UNKNOWN SUB-SET
___ TH1 -
___ TH2 -
___ TH3 -
___ TH4 -
___ TH5 -
___ TH6 -
___ TH7 -
___ TH8 -
___ TH9 - Ayako Hamada

UNKNOWN SUB-SET
___ TE1-A -
___ TE1-B -
___ TE1-C -
___ TE1-D -
___ TE2-A -
___ TE2-B -
___ TE2-C -
___ TE2-D -
___ TE3-A -
___ TE3-B -
___ TE3-C -
___ TE3-D -
___ TE4-A -
___ TE4-B -
___ TE4-C -
___ TE4-D -
___ TE5-A -
___ TE5-B -
___ TE5-C -
___ TE5-D -
___ TE6-A -
___ TE6-B -
___ TE6-C -
___ TE6-D -

UNKNOWN SUB-SET
___ TS1 -
___ TS2 -
___ TS3 -
___ TS4 -
___ TS5 -
___ TS6 - Favorite Hold

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- The Unknown TH Sub-Set contains card which are lenticular.

- The Unknown TE Sub-Set contains plastic acetate (see through) printing plate cards. There are 4 of each card consisting of
black, cyan, magenta, & yellow.

- Numbers or sub-sets listed as "Unknown" represent cards or subsets we are unable to translate.

- More information needed.
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers