SPARKLING FIGHTERS
___ 1 - Antonio Inoki
___ 2 - Riki Choshu
___ 3 - Tatsumi Fujinami
___ 4 -
___ 5 - Keiji Muto
___ 6 - Junji Hirata
___ 7 - Jushin Thunder Liger
___ 8 - Kensuke Sasake
___ 9 - El Samurai
___ 10 - Koji Kanemoto
___ 11 - Satoshi Kojima
___ 12 - Shinjiro Otani
___ 13 - Manabu Nakanishu
___ 14 - Masahiro Chono
___ 15 - Hiroyoshi Tenzan
___ 16 - Kengo Kimura
___ 17 -
___ 18 - Power Warrior
___ 19 - Atsushi Onita
___ 20 -
___ 21 -
___ 22 - Koji Nakayawa
___ 23 - Tetsuhiro Kuroda
___ 24 -
___ 25 -
___ 26 - Hisakatsu Oya
___ 27 - Mr. Gannosuke
___ 28 -
___ 29 - The Gladiator
___ 30 - Super Leather
___ 31 - Headhunter A
___ 32 - Headhunter B
___ 33 - Victor Quinones
___ 34 - Yoshiaki Fujiwara
___ 35 - Akira Maeda
___ 36 -
___ 37 - Yoshihisa Yamamoto
___ 38 - Masayuki Naruse
___ 39 -
___ 40 - Wataru Sakata
___ 41 - Kiyoshi Tamura
___ 42 - Volk Han
___ 43 - Dick Vrij
___ 44 - Hanse Nyman
___ 45 - Genichiro Tenryu
___ 46 - Koki Kitahara
___ 47 - Arashi
___ 48 -
___ 49 - Nobukazu Hirai
___ 50 - Yuji Yasuraoka
___ 51 - Abdullah The Butcher
___ 52 - The Great Sasuke
___ 53 - Gran Hamada
___ 54 - Super Delfin
___ 55 - Jinsei Shinzaki
___ 56 -Tigermask
___ 57 - Gran Naniwa
___ 58 - Yone Genjin
___ 59 - Dick Togo
___ 60 - Men’s Teio
___ 61 - Shiryu
___ 62 - Hanzo Nakajima
___ 63 - Taka Michinoku
___ 64 - Shoichi Funaki
___ 65 - Masakatsu Funaki
___ 66 - Minoru Suzuki
___ 67 - Takaku Fuke
___ 68 - Yoshiki Takahashi
___ 69 - Ryushi Yanagisawa
___ 70 - Katsuomi Inagaki
___ 71 - Manabu Yamada
___ 72 - Osami Shibuya
___ 73 - Takafumi Ito
___ 74 - Kiuma Kunioku
___ 75 - Yuki kondo
___ 76 - Bas Rutten
___ 77 - Jason Delucia
___ 78 - Shiro Koshinaka
___ 79 - Kuniaki Kobayashi
___ 80 - Tatsutoshi Goto
___ 81 - Mitsuharu Kitao
___ 82 - Keisuke Yamada
___ 83 - Keizo Matsuda
___ 84 - The Great Kabuki
___ 85 - Daikokubo Benkei
___ 86 - Emi Motokawa
___ 87 - Leatherface
___ 88 - Masa Orihara
___ 89 - Kendo Nagasaki
___ 90 - Great Kojika
___ 91 - Ryuji Yamakawa
___ 92 - Yoshihiro Tajiri
___ 93 - Mitsuhiro Matsunaga
___ 94 - Shoji Nakamaki
___ 95 - Shinichi Nakano
___ 96 - Masayoshi Motegi
___ 97 - Kamikaze
___ 98 - Yuki Ishikawa
___ 99 - Daisuke Ikeda
___ 100 - Katsumi Usuda
___ 101 - Minoru Tanaka
___ 102 - Takeshi Ono
___ 103 - Alexandr Otsuka
___ 104 - Viktor Kruger
___ 105 - Ryuma Go
___ 106 - Kanemura
___ 107 - Hideki Hosaka
___ 108 - Hido
___ 109 - Kodo Fuyuki
___ 110 - Jado
___ 111 - Gedo
___ 112 - Nobuhiko Takada
___ 113 - Yoji Anjo
___ 114 - Yuhi Sano
___ 115 - Masahito Kakihara
___ 116 - Yoshihiro Takayama
___ 117 - Takashi Ishikawa
___ 118 - Tarzan Goto
___ 119 - Kazu Yamazaki
___ 120 - Tigerking
___ 121 - Tatsuo Nakano
___ 122 - Yumiko Hotta
___ 123 - Aja Kong
___ 124 - Manami Toyota
___ 125 - Etsuko Mita
___ 126 - Mima Shimoda
___ 127 - Kyoko Inoue
___ 128 - Takako  Inoue
___ 129 - Mariko Yoshida
___ 130 - Kaoru Ito
___ 131 - Tomoko Watanabe
___ 132 - Chaparrita Asari
___ 133 - Kumiko Maekawa
___ 134 - Rie Tamada
___ 135 - Yumi Fukawa
___ 136 - Dynamite Kansai
___ 137 - Devil Masami
___ 138 - Mayumi Ozaki
___ 139 - Cuty Suzuki
___ 140 - Hikari Fukuoka
___ 141 - Candy Okutsu
___ 142 - Rumi Kazama
___ 143 - Shinobu Kandori
___ 144 - Noriyo Tateno
___ 145 - Harley Saito
___ 146 - Eagle Sawai
___ 147 - Kurenai Yasha
___ 148 - Chigusa Nagayo
___ 149 - Akira Hokuto
___ 150 -Kaoru
___ 151 - Toshiyo Yamada
___ 152 - Toshie Uematsu
___ 153 - Chikayo Nagashima
___ 154 - Meiko Satomura
___ 155 - Sugar Sato
___ 156 - Sonoko Kato
___ 157 - Makie Numao
___ 158 - Jaguar Yokota
___ 159 - Bison Kimura
___ 160 - Lioness Aska
___ 161 - Cooga
SPARKLING HOLDS
___ 162 - Vertical DDT
___ 163 - Moonsault Press
___ 164 - Thunder Fire Power Bomb
___ 165 -Captured
___ 166 - Power Bomb
___ 167 - Rider Kick
___ 168 - Cross Arm Hold
___ 169 - Kitao Driller
___ 170 - High Kick
___ 171 - Japanese Ocean Bomb
___ 172 - Kandori Special II
___ 173 - Running Three
SPARKLING CHECKLIST
___ 174 - Checklist No.1
___ 175 - Checklist No.2
___ 176 - Checklist No.3
___ 177 - Checklist No.4

SPARKLING LEGEND
___SL1 -
___SL2 - Tigermask vs. Dynamite Kid
___SL3 -
___SL4 -
___SL5 -
___SL6 -
___SL7 -
___SL8 -
___SL9 -

SPARKLING SPECIAL
___SS1 - Megumi Kudo

INFO:
- PLEASE NOTE: Translations are done as best as possible. If you find that the translation is not correct for any of the cards
above, please email us.

- More information needed.
You may print this checklist by clicking "Print" on your Internet Browser.
1997 BBM: Pro-Wrestling Card Special Sparkling Fighters
(BBM)
About Us | Checklists | Contact | Contributors | Facebook | FAQ | Forums | Glossary | Guidelines | Home | Links | Manufacturers